Press

snofologo-ny-gr

2016-05-03

Pressmeddelande från Snöfo, Sveriges Snöfordonleverantörer

Antalet nya snöskotrar säsong 2015 – 2016 slår nya rekord med 9799 nya snöskotrar. Intresset har alltid varit stort och fortsätter att så vara.   

Intresset för snöskotrar är fortsatt mycket stort och när vi summerar nyregistreringen för skotersäsongen 2015 – 2016 är det nytt rekord med 9799 nya snöskotrar. Tillgänglig statistik från och med 1999 – 2000 visar en tydlig positiv trend som pekar uppåt.

Intresset för snöskotern har många dimensioner. För boende i glesbygd kan den vara nödvändig för att få livet att fungera medan andra använder den uteslutande för rekreation. Även intresset att själv köra snöskoter bland kvinnor har ökat markant de senaste åren. Kvinnor vill numera köra sin egen skoter och inte bara åka med.
För många näringsidkare, exempelvis fjällanläggningar och safariföretag, har det växande intresset för snöskoterkörning dessutom inneburit fler besökare och ökade intäkter.

– En snöskoter är mycket mer än enbart ett transportmedel. Snöskotern innebär frihet, möjlighet att komma ut i väglöst land, fantastiska naturupplevelser, social gemenskap och mycket mer. Snöskotern är en livsstil helt enkelt, säger Per Johansson, vd för Snöfo.

-Den tekniska utvecklingen gällande snöskotrar har gått fort framåt de senaste åren. En stor del av utvecklingen har fokuserats på att få dem tystare och betydligt bränslesnålare.
Att de blivit tystare är något som märks tydligt då man idag möter en modern snöskoter; man ser den ofta med blotta ögat före man hör ljudet, säger Jan Andersson, ordförande i Snöfo och vd för BRP Sweden AB

Bifogas: Registreringsstatistik  från och med april 1999 – 2000 till 2015 – 2016 (klicka här för att se statistiken).

Den som vill veta mer är välkommen att kontakta:

Per Johansson, per.johansson@mcrf.se eller 070-206 53 82

Jan Andersson, jan.andersson@brp.com eller 070-629 09 22

 


 

snofologo-ny-gr

2016-02-18

Sveriges Snöfordonleverantörer, Snöfo, reagerar –
nytt hot mot fjällvärlden

Ett nytt hot mot fjällmiljön har dykt upp, och det är motorcyklar som förses med bandsats och skida. Detta är ofta en crossmotorcykel som man sätter band på i bak och skida fram för att kunna köra den på, och i, snö. För att fordonet ska fungera behövs det djup snö och därför dras de till fjällvärlden.

Snöfo ser två stora problem med företeelsen; dels att de har smala band som gör att de går djupt och därmed ökar risken för markskador, dels att de oftast har betydligt högre bullernivåer än moderna snöskotrar. Bandförsedda motorcyklar med hög bullernivå stör mer än snöskotrarna vars förare är mycket medvetna om att samspelet med andra i fjällvärlden är mycket viktigt. Inte minst för rätten till den framtida fria rörligheten i fjällvärlden.

Ljudnivån på snöskotern är något som Snöfo aktivt arbetar med i kampanjen ”Välj bort buller, inte snöskoter” för att hålla ljudnivån nere i fjällvärlden.

– Företeelsen med ombyggda crossmotorcyklar med band i fjällvärlden måste stoppas omgående. De hör inte hemma i fjällvärlden, utan enbart på avlysta motorbanor säger Per Johansson, Vd för Snöfo, Sveriges Snöfordonleverantörer.

Fakta
En crossmotorcykel är ett oregistrerat fordon och får endast framföras på godkända motorbanor och liknande.
En enduromotorcykel är ett helfordonsgodkänt fordon och får inte byggas om utan ny registreringsbesiktning.

Den som vill veta mer är välkommen att kontakta:
Per Johansson, Vd i Snöfo
Mobil: 070-206 53 82
E-post: per.johansson@mcrf.se

Välj bort buller

 

Exempel ombyggd mc

Snöfo på skoteräventyr

Snöfos styrelse och VD Per Johansson har varit i Hemavan och kört snöskoter.

Läs om hela äventyret här.

Remiss Storslagen Fjällmiljö

Naturvårdsverket skickade i juni ut en remiss under namnet Storslagen Fjällmiljö. Innehållet i remissen visar på i vissa fall stor okunnighet. Naturvårdsverket vill ha en utredning som skulle kunna leda till begränsad snöskoterkörning.

Här kan ni läsa vårt remissvar.